Jesteś tutaj: Start

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 18 w Zielonej Górze zawiadamia
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu

5 marca 2013 r. o godz. 18.30

w sali stołówki Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze przy ul. Francuskiej 10.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze:

1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności powoływania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Wyłonienie kandydatów na stanowisko prezesa oraz sekretarza Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 18 w Zielonej Górze.

6. Przedstawienie kandydatów na stanowisko prezesa oraz sekretarza Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 18 w Zielonej Górze.

7. Przeprowadzenie wyborów na w/w stanowiska.

8. Wystąpienia końcowe i wolne wnioski.

9. Dyskusja.

10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W razie braku co najmniej połowy członków ogólnej liczby członków zwyczajnych w ww. terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 5 marca 2013 roku o godz. 19.30.


 

Drukuj

Do góry

Gościmy na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Copyright © Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zielonej Górze 2017

Template by Joomla 1.7 Templates & Glukometry.